PORTAL BERITA LOMBOK

Budayakan Lombok Membaca

Ustadz Felix Siauw: Balasan Terbaik Bagi Kedua Orang Tua

Bila kelak saya ditanya oleh anak perempuan saya, apa yang membahagiakan saya? Maka akan tegas saya jawab, “Ketaatan dirimu pada Allah nak, itu satu-satunya”

Memang tak ada orangtua yang tak bangga bila anaknya hidup berkecukupan, tapi banyak yang berkecukupan tapi lupa bahwa ia tak cukup memberi waktu orangtuanya

Sedangkan tingginya pendidikan, hebatnya jabatan, tak dirasa langsung oleh orangtua, sebab baginya engkau tetap seorang putri terkasih, dan gelar itu cukup baginya

Banyak pula orang yang tetap memberi sebagian hartanya pada orangtuanya, tapi tak memahami bahwa orangtua memerlukan perhatian lebih dari harta semuka bumiSebenarnya, seorang anak tak bisa benar-benar membalas semua jasa dan payah orangtuanya, walau ia memberi dunia sekalipun. Kecuali membalas dengan ketaatan

Itulah sebenar-benarnya balasan pada orangtua. Sebab taat, maka anak akan mau membopong orangtuanya di pundaknya, bahkan untuk thawaf dan sai sekalipun

Sebab taat, maka orangtua tak hanya dicukupi keperluannya, tapi juga diperhatikan hajat jiwanya. Tak hanya saat hidup, tapi membekali pula saat sudah di kuburan

Bila mampu berpesan, segenap orangtua yang sudah di dalam tanah akan berkata, “Tak guna semua yang fana pada dirimu nak, tapi amal salihmu, itu yang menerangi kuburku!”

Jangan bilang sayang pada orangtua, jika beramal salih pun kita masih banyak alasan. Jika shalat pun belum diperhatikan, bila hijab belum dikenakan, itu jadi dusta

Jika sayang orangtua, taati Allah, maka orangtua kita akan disenangkan oleh Allah, disayang oleh Allah. Itulah sebenar-benar balasan kita pada orangtua kita

Ketahuilah, tiap-tiap ketaatan kita pada Allah, adalah ampunan Allah bagi mereka berdua, tiap-tiap maksiat kita, adalah tanya Allah bagi mereka, mana yang kita pilih?

Komentar